Hoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng Châu

Model: Hoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến
Makeup & Hairstyle: Chuyên gia Băng Châu
Photo: Studio Băng Châu

Hoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng ChâuHoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng ChâuHoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng ChâuHoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng ChâuHoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng ChâuHoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng ChâuHoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng ChâuHoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng ChâuHoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng ChâuHoa Hậu Điện Ảnh Jenny Tuyến lung linh trong bộ soiree của Băng Châu
0903674423 - 0909472387
https://www.facebook.com/truongdaynghelamdepbangchau/