Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016

Model: Á Vương điện ảnh Cao Thiên Phước & Hoa Hậu Điện ảnh Jenny Tuyến
Makeup: Chuyên gia Băng Châu
Photo studio: Băng Châu

Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016Gương mặt sân khấu điện ảnh 2016
0903674423 - 0909472387
https://www.facebook.com/truongdaynghelamdepbangchau/